TÜRKİYE’NİN GEÇMİŞİNDEKİ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ÜZERİNE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ FOTOĞRAF VE ARAŞTIRMA YARIŞMASI
2020

Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, geçmişte kültürel çeşitlilik bakımından çok daha zengindi. Yaklaşık yüz yıl önceye, 20. yüzyıl başına ait nüfus verileri, bügünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halkın yüzde 25 kadarının Müslüman olmayan topluluklardan oluştuğunu gösteriyor. 1914 Osmanlı resmi nüfus sayımında Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Rum Katolikler, Ermeni Katolikler, Protestanlar, Latinler, Süryaniler, Keldaniler, Nasturiler, Ezidiler, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar şeklinde sayılan bu topluluklar, bu toplumun bir parçasıydı. Geçmişte dört milyona yakın bir nüfus oluşturan bu topluluklardan günümüze yüz bin civarında bir nüfus kalırken, kültürel varlıkları da büyük ölçüde silindi.

Üniversite öğrencilerine yönelik bu fotoğraf ve araştırma yarışması, her gün biraz daha kaybolmakta olan bu kültürlerin izlerini görünür kılmayı ve üniversite gençliğine fotoğraf çekme, araştırma ve yazma konusunda deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu içerikte yarışmayı ilk kez 2015 yılında düzenleyen Birzamanlar Yayıncılık, 2020 yılında yarışmayı yenilerken gelecek yıllarda da devam ettirerek gelenekleştirmeyi ve yan etkinliklerle zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLER

Bu, bir fotoğraf ve araştırma yarışmasıdır. Yarışmaya katılanların göndereceği fotoğraflar, şimdi büyük ölçüde kaybolmuş olan Anadolu’nun kadim halklarının (Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler, Bulgarlar, Keldaniler, Nasturiler, Ezidiler vd) kültürel mirasına ilişkin olmalıdır. Fotoğrafın, yüksek çözünürlü olması (en az 300 dpi ve uzun kenarı en az 3500 pixel) istenmektedir. Katılanlardan sadece konuyla ilgili en ilginç, teknik ve estetik açıdan en kaliteli fotoğrafları sunmaları beklenmemektedir; resmettikleri mekânın/şeyin tarihi, anlamı vb hakkında kısa da olsa araştırmaya dayalı bir metin sunmaları da istenmektedir.

Bir katılımcı aynı konuda veya farklı konularda en fazla 10 eserle yarışmaya katılabilir; bu durumda her eser yarışmada ayrı ayrı değerlendirilir.

KİMLER KATILABİLİR

Yarışmaya, 2019-2020 ve/veya 2020-2021 öğretim yılında herhangi bir üniversitenin önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarında öğretime devam eden, 30 yaşını aşmamış (1990 veya daha sonraki yıllarda doğmuş) öğrenciler katılabilir.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışmaya yollanan eserler, aşağıda isimleri yazılı olan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir:

TAKVİM

ÖDÜLLER

Yarışmada birinci olan eser sahibine 3.000 TL, ikinci olan eser sahibine 2.000 TL, üçüncü olan eser sahibine 1.000 TL para ödülü verilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan eserler bir sergi ve kitapta bir araya getirilecektir. Yarışmaya katılan bütün öğrencilere birer sertifika (kaybolmakta olan kültürel çeşitliliğimizin görünür kılınmasına yaptıkları katkılar için teşekkür belgesi) verilecektir.

DÜZENLEYENLER

Yarışmayı düzenleyen Birzamanlar Yayıncılık, Türkiye’nin geçmişindeki kültürel çeşitlilik ve bunun yok oluş sürecine dair kitaplar yayınlamak ve etkinlikler düzenlemek üzere 2005 yılında faaliyete geçti. 15 yıl içinde bir kısmı çok kapsamlı olmak üzere 30 kadar kitap yayınlamasına rağmen bir yayınevinden ziyade kültürel etkinlikler organize eden bir kurum gibi çalışmaktadır. Şimdiye kadar farklı yerlerde gösterimleriyle birlikte 30’a yakın sergi, 100’ü aşkın da konferans, panel, sunum vb etkinlik düzenledi. İstanbul’da yıl boyunca sergi, konferans, film gösterimi gibi etkinliklerin yapıldığı Galeri Birzamanlar adlı bir mekâna sahiptir.

Yarışma Orlando Carlo Calumeno Koleksiyon ve Arşivi, Kültürel Mirası Koruma Derneği, Karakutu Derneği ve Tarih Vakfı tarafından desteklenmektedir.

İLETİŞİM

Yarışmaya katılmayı düşünenler, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yararlanarak veya yarışma sekretaryası ile iletişime geçerek daha ayrıntılı bilgi alabilir.

www.binvarmisbiryokmus.org

info@binvarmisbiryokmus.org

binvarmisbiryokmus

binvarbiryok

binvarmisbiryokmus

0212 247 19 07

YAZIŞMA ADRESİ

Galeri Birzamanlar

Vali Konağı Caddesi Şafak Apartmanı No:23 Kat:6

Nişantaşı Şişli 34371 İstanbul

www.birzamanlaryayincilik.com